Pargas 1917

Lenin och Pargas

I december år 1907 befann sig en främling som kallade sig doktor Müller i Pargas. I själva verket var det fråga om den ryska revolutionären Vladimir Iljitj Uljanov Lenin som måste fly västerut undan tsarväldet. För att undgå sina förföljare kom Lenin till Pargas med hjälp av brukstjänstemannen Ludvig Lindström. Under sin flyktresa kom Lenin först till Kirjala Norrgård där han stannade i tre dagar för att vila efter den påfrestande och farliga resan från Helsingfors till Pargas. Under sin vistelse i Kirjala var han särskilt intresserad av människorna och förhållandena på gården och han förde långa diskussioner med Lindström och gårdsfolket.

Efter tre dagar började det snöa och Lenin kunde fortsätta färden till Pargas Malm med slädskjuts. På Pargas Malm träffade han föreståndaren för Pargas Andelshandel, Carl Jeanson samt polisen Walter Rohde. Med deras hjälp kunde Lenin fortsätta färden till Lillmälö där han på grund av svaga isar blev tvungen att stanna en hel vecka. Strax efter jul stärktes isarna och Lenin kunde med hjälp av ledsagare från Nagu ta sig över Örfjärden till Själö där Stockholmsbåten Stella plockade upp honom. Den 28 december var Lenin framme i Stockholm varifrån han fortsatte sin resa via Köpenhamn till Capri.

Lenin fixade knallhattar för gruvarbetet i Pargas år 1917

År 1917 hade driften vid såväl cementfabriken som kalkverket i Pargas avstannat på grund av bränslebrist. Den enda verksamhet som kunde bedrivas var klakstensbrytning. Så många som möjligt av bolagets arbetare hade dirigerats dit för att arbetarna skulle få sina löner. Det bröts för dåvarande förhållanden enorma mängder kalksten eftersom det var möjligt att lagra den för framtida behov. Men även den verksamheten hotades. I slutet av år 1917 beräknade man att knallhattarna skulle räcka högst till början av januari 1918.

Ludvig Lindström fungerade som livsmedelschef i Pargas. På kansliet träffade han en dag Emil Mellberg och han berättade om det hot som bristen på knallhattar innebar för sysselsättningen. Mellberg konstaterade att det nog finns dynamitknallar i massor i Petersburg men att det kunde vara problem att få dem till Pargas eftersom det rådde utförselförbud på sprängämnen. Lindström berättade om sina tidigare kontakter med Lenin som nu hade tagit makten i Ryssland. ”Skriv ett brev till Lenin så skall jag föra det till honom”, sade Mellberg. Bolagets direktör Emil Sarlin var även han av den åsikten att man kunde göra ett försök, så Ludvig Lindström skrev ett brev i vilket han klargjorde situationen i Pargas och framhöll knallhattarnas betydelse för arbetarna vid det verk vars fyndigheter doktor Müller hade undersökt. Emil Mellberg och Isak Segerström kontaktade milischefen William Lundberg i Åbo och tack vare ett intyg av honom kunde Mellberg och Segerström resa tryggt ända till gränsen.

I Petersburg drog sig Mellberg och Segerström i det längsta för att besvära Lenin. Knallhattar hittade de nog men ingen vågade sälja. Till sist hade de alltså ingen annan råd än att försöka med Lenin. De beviljades audiens och då de hälsade från Pargas och Ludvig Lindström blev Lenin mycket glad och han lovade hjälpa dem. Han undertecknade ett tillstånd som beviljade dem rätt till att köpa och föra ut 40 000 tändsatser. Varorna skulle avhämtas i Kolpino där en annan finlandsvän, förrådschef Genetz, gav order om hästtransport till järnvägen. Med tåg transporterades knallarna till Åbo och därifrån vidare till Pargas med hästtransport. Affärsmännen var så euforiska över sin lyckade expedition att de planerade göra en ny resa till Lenin för att förmå honom att kalla hem alla ryska trupper som fanns i Finland. Av den diplomatin blev dock intet.

Källa:
Pehr Kronberg, Lenins flykt över Pargas och Örfjärdens isar i december 1907
Albert Mellberg, Lenin fixade knallhattar för gruvarbete i Pargas, i Houpblaanda om Pargas, Pargas Hembygdsförening 1980.

Museo

Pargas Hembygdsmuseum

Pargas Hembygdsmuseum med ett tiotal byggnader finns i det centrala Pargas på ett vackert grönskande område. Byggnaderna på museibacken visar Pargas historia under olika århundraden. Det finns bland annat ett båtmanstorp, en landbondeinteriör, en skomakarverkstad, en skolinteriör samt den ståtliga mangårdsbyggnaden från Kirjala Norrgård som innehåller ett Leninrum.

Kontakt

Storgårdinkatu 13, Parainen
Puh.050-596 2112
www.pargashembygdsmuseum.fi

Paraisten kotiseutumuseo

Paraisten kotiseutumuseo sijaitsee ydinkeskustassa. Museoon kuuluu tusinan verran rakennuksia jotka valaisevat Paraisten historiaa eri vuosisadoilta. Esimerkiksi laivamiehentorppa, vuokratilallisen tupa, suutarin työhuone, vanha koulu ja Kirjala Norrgårdin komea päärakennus Lenin-huoneineen ovat näkemisen arvoisia.

Yhteys

Storgårdsgatan 13, Parainen
Tel.050-596 2112
www.pargashembygdsmuseum.fi